Полимери и решения

Нашата продуктова гама Компаунди

С полимерите на SAX® и SAX® (в частност LNP портфолиото), Аектра Пластикс може на да отговори на всяко изискване на клиента в сферата на компаундирането. Широкото продуктово портфолио съдържа полимери с различни пълнители и подсилващи материали, включително и с негоримост.

Гамата на SAX® включва голям брой високо-качествени продукти, които могат да бъдат боядисвани, пречиствани и модифицирани с различни усилващи материали. Използването на свръх-модерни единични и двушнекови екструдери прави възможно преобразуването на всички технически полимери във високо-кочествени компаунди.