Продуктово портфолио

Полимери

Изборът на правилния материал е от изключително значение за качеството на крайния продукт. Нашите специалисти ще са Ви от полза във всяка една фаза на производствения процес – от идеята до готовия продукт и от дизайна до контрола на качеството.