SAX™ Polymers

Услуги

fot_645x300_produktion
Компаундинг
Пластмасовите гранули идеално съответстват на нуждите на клиента и могат директно да бъдат оцветявани, подсилени с добавки или използвани в производството. Компаунди със стъклонапълване, UV защита, негоримост, различни цветни ефекти – това и много повече предлага SAX
Polymers. Посредством модерни двушнекови екструдери, всички инженерни пластмаси могат да бъдат трансформирани във висококачествени компаунди.

Scientist in lab
Лаборатория
При създаването на материали според нуждите на клиента, нашата лаборатория играе много важна роля. Във всеки един етап на Вашето производство, Вие може да разчитате на нашите експерти. Предлагаме пълен контрол и анализ на материалите и производствения процес посредством най-модерни технологии.


Masterbatch
Мастербачите на SAX са качествени цветни концентрати за различни видове пластмаси и производствени процеси. Могат да бъдат разделени на четири групи: цвят, добавки, ефекти и композитни мастербачи.
Те са създадени за да отговарят на нуждите на различните приложения и могат да бъдат във всеки възможен цвят и ефект. Към момента са налични повече от 6,000 различни рецепти. Това огромно разнообразие позволява пълно съвместяване със спецификациите на материала и дизайна. SAX предлага и минимални количества от 1 кг мастербач.


Рециклиране
Опазването на околната среда е важна тема за нашата корпоративна група, а рециклирането е съществена част от нашата фирмена философия. Инвестициите в рециклиращите технологии гарантират качеството на нашите регранулати. Това ни позволява да изберем винаги най-подходящата форма на рециклиране за всеки продукт.

businessman hand drawing blank flow chart on new modern computer as concept
Обучения
Възползвайте се от нашите оферти за обучение! Предлагаме обучения върху различни теми, свързани с производствените процеси и пластмасите. Семинарите са разделени на теоретична и практична част, но Вие можете да изберете и свой собствен план за обучение.