Полимери и решения

Нашата продуктова гама Високо- Технологични

Гамата от полимери с висока производителност, която предлагаме включва термопластични полимери (PEI), полифенилен сулфит (PPS) и полиетерекетон (PPEK).