Полимери и решения

Нашата продуктова гама Високо- Технологични

Гамата от полимери с висока производителност, която предлагаме включва термопластични полимери (PEI), полифенилен сулфит (PPS), полиетерекетон (PEEK), полифениленов оксид (PPO) и широката гама LNP решения на SABIC.