Полимери и решения

Нашата продуктова гама Стандартни полимери

Нашата селекция от стандартни полимерни гами включва акронитрил бутадиен стирен (ABS), акронитрил стирен акрилат (ASA), полиетилен (PE), полиметилметакрилат (PMMA) и полипропилен (PP).