Полимери и решения

Нашата продуктова гама Технически полимери PA

Полиамидите (PA) са сред най-важните полимери в световен мащаб и са най-широко използваните инженерни пластмаси. Широката гама свойства, характеризиращи тази група, позволява да бъдат модифицирани с използването на различни пълнители и материали за подсилване (стъклени влакна и топчета, минерали, добавки за негоримост и др. ) за да отговарят на нуждите на различните индустриални сектори.

 

В нашето портфолио може да откриете продуктите на нашия компаундер SAX Polymers (PA6 & PA66.), които могат да бъдат подсилени, оцветени или подобрени според Вашите нужди, както и богатата гама полиамиди от водещия производител RADICI, , включваща освен стандартните продукти Radilon PA6, PA6.6, PA6.10, PA6.12, негоримaта серия Radiflam, допълнително подсилените Radistrong и рециклираните Heramid.