Полимери и решения

Нашата продуктова гама Технически полимери PA

Полиамидите (PA) са сред най-важните полимери в световен мащаб и са най-широко използваните инженерни пластмаси. Широката гама свойства, характеризиращи тази група, позволява да бъдат модифицирани с използването на различни пълнители и материали за подсилване (стъклени влакна и топчета, минерали, добавки за негоримост и др. ) за да отговарят на нуждите на различните индустриални сектори. Изключителната устойчивост и здравина, както и негоримост, постигната без добавянето на червен фосфор и халогени, прави полиамид 6 и полиамид 6.6 незаменими в автомобилната и електронната индустрия. Освен това, полиамидите предлагат отлична химическа стабилност срещу органични разтворители и минерални смазочни материали.