Полимери и решения

Нашата продуктова гама Високо- Технологични PEEK

PEEK (полиетер-етер-кетон) е част от групата на полиарил-етер-кетоните (PAEK) – високотемпературно устойчиви инженерни полимери. Освен термоустойчивост, високата механична якост, силната химическа резистентност и възможността за заваряване допълват изключителните характеристики на PEEK. Частите, изработени от този полу-кристалинен материал, се използват в авио- и автомобилостроенето и заради ниските емисии на дим и токсични газове. PEEK се използва и в производството на електроника и космическите апарати, а приложения в медицината и използването му като заместител на метал допълват широката му приложимост.