Полимери и решения

Нашата продуктова гама Стандартни полимери PP

Полипропиленът (PP) съставлява 20 % от цялото произвдство на полимери, като видовете биват РР хомополимер (PPH), РР кополимер (PPC) и РР произволен кополимер (PPR). Чрез различни добавки като стъклени нишки и топчета или минерални пълнители, материалът може да бъде приспособен към различни изисквания на индустрията. Той няма миризма, вкус и не е агресивен към кожата, а неговата неполяризирана структура предлага изключителна химична устойчивост.

 

Материалът може да се срещне във всички области на ежедневния живот, най-често в пакетирането и опаковането, включително и на храни. Големи количества полипропилен се използват в автомобилната индустрия, за вътрешно обзавеждане и при изделия с медицинско приложение.

 

При нас може да намерите материалите на BOREALIS, SABIC (аутомотив) и SAXALEN (РР-компаунди).