Полимери и решения

Нашата продуктова гама Технически полимери PBT

PBT (полибутилен терефталат) е ключов термопласт в областта на техническите полимери и се предлага и в други разновидности като бленд с PC, ASA или PET и/или подсилен или устойчив на горене. Материалът се отличава с високи механични свойства, химическа устойчивост и стабилност на размерите. Тази група продукти отговаря напълно на изискванията при съчетаването на устойчивост при горене с тънкост на стената и високи температури. Приложенията включват корпуси за електронни продукти, разпределителни кутии при автомобилостроенето, мотори, както и части за осветителни тела. Широкото портфолио продукти от РВТ също предполага, че този материал е добро решение при производство на медицински изделия и на уреди и предмети за кухненска употреба.